Milla Urbana New Balance | 4 de diciembre de 2022

Media Maratón de La Ceja | 27 de noviembre de 2022

Media Maratón de La Frontera | 23 de octubre de 2022

New Balance 15K | 30 de octubre de 2022

Liga Zona 5 | 4 de noviembre de 2022

Maratón Medellín 2022 | 4 de septiembre de 2022

Media Maratón del Mar | 12 de febrero de 2023